FWModuleBundle


@interface FWModuleBundle : NSObject

业务模块Bundle基类,各模块可继承

 • 获取当前模块Bundle,默认主Bundle,子类可重写

  Declaration

  Objective-C

  + (nonnull NSBundle *)bundle;
 • 获取当前模块图片

  Declaration

  Objective-C

  + (nullable UIImage *)imageNamed:(nonnull NSString *)name;
 • 设置当前模块图片

  Declaration

  Objective-C

  + (void)setImage:(nullable UIImage *)image forName:(nonnull NSString *)name;
 • 获取当前模块颜色

  Declaration

  Objective-C

  + (nullable UIColor *)colorNamed:(nonnull NSString *)name;
 • 获取当前模块多语言

  Declaration

  Objective-C

  + (nonnull NSString *)localizedString:(nonnull NSString *)key;
 • 获取当前模块指定文件多语言

  Declaration

  Objective-C

  + (nonnull NSString *)localizedString:(nonnull NSString *)key
                  table:(nullable NSString *)table;
 • 获取当前模块资源文件路径

  Declaration

  Objective-C

  + (nullable NSString *)resourcePath:(nonnull NSString *)name;
 • 获取当前模块资源文件URL

  Declaration

  Objective-C

  + (nullable NSURL *)resourceURL:(nonnull NSString *)name;